Je e-zdravie bolesťou dnešného zdravotníctva alebo liekom na jeho problémy?

Ako pacienti o e-zdraví už počúvame niekoľko rokov, takmer pri každom stretnutí sa s dnešným zdravotníctvom. Či už je to u lekára, v lekárni alebo v poslednej dobe je čoraz bežnejší kontakt zdravotných poisťovní s nami pacientami a ich poistencami, či už prostredníctvom sms správ alebo informácií sprístupnených v aplikáciách na šikovných telefónoch.

Je e-zdravie bolesťou dnešného zdravotníctva alebo liekom na jeho problémy?

Veľkú zmenu, ktorú pacient vari najviac zaznamenal v súvislosti s e-zdravím je fakt, že dnes keď príde k lekárovi už nedostane lekársky predpis na lieky v papierovej forme (teda ľudovo nedostane recept) ale lekár zaznamená lieky alebo zdravotné pomôcky, ktoré pacientovi predpisuje do centralizovanej databázy pod rodným číslom pacienta a v ten okamih sa tento elektronický záznam takzvaný e-recept v spomínanej centralizovanej databáze sprístupní pre všetky lekárne a aj zdravotnú poisťovňu pacienta a čaká kým pacient navštívi lekáreň a požiada o vydanie lieku na lekárom vytvorený e-recept. Dôležité je, aby pacient poznal rodné číslo osoby, pre ktorú sú lieky na e-recepte predpísané inak lekárnik nedokáže e-recept v centralizovanej databáze vyhľadať a liek pacientovi vydať.

Ďalším zásadným dopadom e-zdravia je zvýšenie transparentnosti a adresnosti v spotrebe liekov, čo je spôsobené možnosťou jednoduchšej kontroly zdravotnými poisťovňami, keďže recepty a ďalšie informácie sú zaznamenávané v elektronickej podobe. Toto hlavne oceňujú zdravotné poisťovne ale vo finále aj my pacienti a to z dôvodu úspor plynúcich z jednoduchšej kontroly spotrebovaných liekov, čo prináša celkové zníženie spotreby liekov a tým získanie finančných zdrojov na postupné zlepšovanie zdravotnej starostlivosti pre nás pacientov.

E-zdravie je od začiatku výzva nielen pre zdravotníckych pracovníkov (lekárov, lekárnikov), pacientov ale aj pre všetkých, ktorí sa na jeho zavedení a následnom rozvoji podieľajú. Je možné povedať, že je to výzva pre celý zdravotný systém. Na úspešné zvládnutie tejto výzvy je potrebná veľká dávka trpezlivosti, porozumenia, tolerancie, osvety ale aj prijatia faktu, že aj tak konzervatívne odvetvie ako je zdravotníctvo vstúpilo do veku digitalizácie a automatizácie. Majme preto otvorenú myseľ a využime príležitosť, ktorú e-zdravie prináša, aby to bol prvý krok k lepšiemu zdravotníctvu zajtrajška.