Kontakty

PEDAG s.r.o.

PEDAG DK s.r.o.

Ľudovíta Štúra 2044/3

Ľudovíta Štúra 2044/3

026 01 Dolný Kubín

026 01 Dolný Kubín

IČO: 46309021

IČO: 52152740

DIČ: 2023321608

DIČ: 2120908724

IČ DPH: SK2023321608

IČ DPH: SK2120908724